Description

  • Rr 27 7/9
  • 240V 3W
  • FM2S
  • 60HZ
  • 30TA
  • 7.2Kh
  • 328700